בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 30.06.2005
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים
בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס מודה המדינה שהסיבה שתוואי החומה אינו צמוד להתנחלות צופין הסמוכה הייתה תכנית מתאר של ההתנחלות, שיעדה את השטח המסופח לאזור תעשייה. יצוין, שעתירה קודמת בעניין זה נדחתה לאחר שבג"ץ קיבל את טענת המדינה כי הסיבה לקביעת התוואי במקום היא ביטחונית. המדינה מוסיפה, שאילו תוכננה החומה באזור זה היום, היא לא הייתה מתחשבת בתכנית המתאר. למרות זאת, ולמרות הפגיעה הקשה בתושבי הכפרים, טוענת כעת המדינה כי אין לשנות את תוואי החומה בשל העלות הגבוהה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס מודה המדינה שהסיבה שתוואי החומה אינו צמוד להתנחלות צופין הסמוכה הייתה תכנית מתאר של ההתנחלות, שיעדה את השטח המסופח לאזור תעשייה. יצוין, שעתירה קודמת בעניין זה נדחתה לאחר שבג"ץ קיבל את טענת המדינה כי הסיבה לקביעת התוואי במקום היא ביטחונית. המדינה מוסיפה, שאילו תוכננה החומה באזור זה היום, היא לא הייתה מתחשבת בתכנית המתאר. למרות זאת, ולמרות הפגיעה הקשה בתושבי הכפרים, טוענת כעת המדינה כי אין לשנות את תוואי החומה בשל העלות הגבוהה.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות