בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 15.06.2006
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
בג"ץ קיבל את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. התוואי באזור זה גזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. המדינה כבר הודתה בעבר שתוואי החומה אינו צמוד להתנחלות צופין הסמוכה בשל תכנית המתאר של ההתנחלות, ושאילו תוכננה החומה באזור זה היום לא הייתה התייחסות לתכנית המתאר. בג"ץ קיבל, כאמור, את העתירה, אך השעה את ההכרזה על בטלות התוואי עד חלוף שישה חודשים מיום השלמת בניית החומה בתוואי חדש. כן חייב בג"ץ את המדינה לשאת בהוצאות העותרים בסך 50,000 ש"ח. לעתירה ולכתבי בי-דין נוספים במסגרתה, ראו פריטים קשורים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קיבל את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. התוואי באזור זה גזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. המדינה כבר הודתה בעבר שתוואי החומה אינו צמוד להתנחלות צופין הסמוכה בשל תכנית המתאר של ההתנחלות, ושאילו תוכננה החומה באזור זה היום לא הייתה התייחסות לתכנית המתאר. בג"ץ קיבל, כאמור, את העתירה, אך השעה את ההכרזה על בטלות התוואי עד חלוף שישה חודשים מיום השלמת בניית החומה בתוואי חדש. כן חייב בג"ץ את המדינה לשאת בהוצאות העותרים בסך 50,000 ש"ח. לעתירה ולכתבי בי-דין נוספים במסגרתה, ראו פריטים קשורים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות