המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
חזרה לעמוד הקודם
15.06.2006|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין

בג"ץ קיבל את עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. התוואי באזור זה גזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. המדינה כבר הודתה בעבר שתוואי החומה אינו צמוד להתנחלות צופין הסמוכה בשל תכנית המתאר של ההתנחלות, ושאילו תוכננה החומה באזור זה היום לא הייתה התייחסות לתכנית המתאר. בג"ץ קיבל, כאמור, את העתירה, אך השעה את ההכרזה על בטלות התוואי עד חלוף שישה חודשים מיום השלמת בניית החומה בתוואי חדש. כן חייב בג"ץ את המדינה לשאת בהוצאות העותרים בסך 50,000 ש"ח. לעתירה ולכתבי בי-דין נוספים במסגרתה, ראו פריטים קשורים.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים