בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 20.03.2005
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה העובר באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. התוואי באזור זה אינו משרת צורך בטחוני בעליל ונועד למעשה לאפשר בעתיד את הרחבת שטחי ההתנחלות צופין בכיוון מזרח. התוואי באזור גוזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. השלמת החומה פגעה קשות בפרנסת התושבים המתקשים מאוד להגיע לאדמותיהם ולעבד את אדמותיהם. העותרים קובעים כי החומה כולה מנוגדת למשפט הבינלאומי - בין היתר, בהתבסס על חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג - ולמשפט הישראלי הפנימי, וכי התוואי שנבחר לה באזור זה אינו עומד במבחני המידתיות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד תוואי חומת ההפרדה העובר באזור הכפרים עזון ונבי אליאס. התוואי באזור זה אינו משרת צורך בטחוני בעליל ונועד למעשה לאפשר בעתיד את הרחבת שטחי ההתנחלות צופין בכיוון מזרח. התוואי באזור גוזל מאות דונמים של אדמות חקלאיות השייכות לתושבי כפרים אלה. השלמת החומה פגעה קשות בפרנסת התושבים המתקשים מאוד להגיע לאדמותיהם ולעבד את אדמותיהם. העותרים קובעים כי החומה כולה מנוגדת למשפט הבינלאומי - בין היתר, בהתבסס על חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי בהאג - ולמשפט הישראלי הפנימי, וכי התוואי שנבחר לה באזור זה אינו עומד במבחני המידתיות.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות