בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מטעם העותרים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מטעם העותרים
כתבי בי דין | הודעה | 25.09.2005
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מטעם העותרים
לאור החלטת בג"ץ מיום 19.9.05, המחייבת את בעלי הדין להציג את עמדותיהם העדכניות בעתירה נוכח האמור בפסק הדין בבג"ץ 7957/04, טוענים העותרים כי יש לעשות את הצו על תנאי שניתן בעתירה למוחלט, ולהורות על פירוק קטע חומת ההפרדה נשוא עתירה זו. בבג"ץ 7957/04 נקבע כי המפקד הצבאי אינו מוסמך להורות על הקמת החומה אם ביסודה שיקול מדיני, והחומה אינה חוקית אפוא, אם היא אמורה להגן על הרחבה של התנחלויות, כבמקרה דנן. ועוד, בפסק הדין הנזכר נדחו טענות הסף הנוגעות לשיהוי, בנימוק שרק לאחר בניית החומה והפעלתה יכלו העותרים לעמוד על היקף הפגיעה בהם. ההנחה שביסוד דחייה זו נכונה גם לתיק הנדון.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
לאור החלטת בג"ץ מיום 19.9.05, המחייבת את בעלי הדין להציג את עמדותיהם העדכניות בעתירה נוכח האמור בפסק הדין בבג"ץ 7957/04, טוענים העותרים כי יש לעשות את הצו על תנאי שניתן בעתירה למוחלט, ולהורות על פירוק קטע חומת ההפרדה נשוא עתירה זו. בבג"ץ 7957/04 נקבע כי המפקד הצבאי אינו מוסמך להורות על הקמת החומה אם ביסודה שיקול מדיני, והחומה אינה חוקית אפוא, אם היא אמורה להגן על הרחבה של התנחלויות, כבמקרה דנן. ועוד, בפסק הדין הנזכר נדחו טענות הסף הנוגעות לשיהוי, בנימוק שרק לאחר בניית החומה והפעלתה יכלו העותרים לעמוד על היקף הפגיעה בהם. ההנחה שביסוד דחייה זו נכונה גם לתיק הנדון.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות