בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה למתן צו על פי פקודת בזיון בית המשפט המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה למתן צו על פי פקודת בזיון בית המשפט
כתבי בי דין | בקשה | 28.09.2008
בג"ץ 2732/05 - ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה למתן צו על פי פקודת בזיון בית המשפט
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס, לחייב את המשיבים לקיים את הצו המוחלט שהוצא ביום 4.9.2007 בעניין זה. ביהמ"ש פסק כי תוואי החומה במקטע הנדון אינו חוקי ויש לפרקו. פסק הדין ניתן לפני למעלה משנתיים, והמדינה מתמהמהת בהקמת החומה בתוואי החלופי ובפירוק החומה בתוואי הפסול. המוקד טוען כי אי כיבוד פסק דין של בימ"ש על ידי רשות שלטונית הוא גילוי חמור של פגיעה בשלטון החוק.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי פקודת ביזיון בית המשפט, בעתירה נגד תוואי חומת ההפרדה באזור הכפרים עזון ונבי אליאס, לחייב את המשיבים לקיים את הצו המוחלט שהוצא ביום 4.9.2007 בעניין זה. ביהמ"ש פסק כי תוואי החומה במקטע הנדון אינו חוקי ויש לפרקו. פסק הדין ניתן לפני למעלה משנתיים, והמדינה מתמהמהת בהקמת החומה בתוואי החלופי ובפירוק החומה בתוואי הפסול. המוקד טוען כי אי כיבוד פסק דין של בימ"ש על ידי רשות שלטונית הוא גילוי חמור של פגיעה בשלטון החוק.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות