הנדון: בג"ץ 2732/05 ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה בעניין בזיון בית המשפט מיום 5.10.2009 וההודעה המעדכנת מטעמכם מיום 24/9/2009 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: בג"ץ 2732/05 ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה בעניין בזיון בית המשפט מיום 5.10.2009 וההודעה המעדכנת מטעמכם מיום 24/9/2009
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 16.11.2009
הנדון: בג"ץ 2732/05 ראש מועצת עיריית עזון ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה בעניין בזיון בית המשפט מיום 5.10.2009 וההודעה המעדכנת מטעמכם מיום 24/9/2009
עו"ד ספרד, שייצג את המוקד להגנת הפרט בבקשה לפי פקודת ביהמ"ש בעניין חומת ההפרדה באזור עזון, דורש מהמדינה לפרק לאלתר את כביש הפטרול שבנתה לצד חומת ההפרדה באזור. ביהמ"ש קבע, כזכור, שהמדינה הטעתה וביזתה את בית הדין ופסיקתו, שבה נקבע כי החומה באזור זה בלתי חוקית ולפיכך יש לפרקה. במכתבו קובע עו"ד ספרד כי אף בעניין זה הטעתה המדינה את ביהמ"ש. בניגוד לדרישת התושבים, מחודש מאי האחרון, שהמדינה תפרק את הכביש שסללה ותחזיר את המצב באזור לקדמותו, הודיעה המדינה לביהמ"ש כי הכביש שנסלל לצד החומה משרת למעשה את תושבי האזור וכי פירוקו יעלה הון וזמן רב.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עו"ד ספרד, שייצג את המוקד להגנת הפרט בבקשה לפי פקודת ביהמ"ש בעניין חומת ההפרדה באזור עזון, דורש מהמדינה לפרק לאלתר את כביש הפטרול שבנתה לצד חומת ההפרדה באזור. ביהמ"ש קבע, כזכור, שהמדינה הטעתה וביזתה את בית הדין ופסיקתו, שבה נקבע כי החומה באזור זה בלתי חוקית ולפיכך יש לפרקה. במכתבו קובע עו"ד ספרד כי אף בעניין זה הטעתה המדינה את ביהמ"ש. בניגוד לדרישת התושבים, מחודש מאי האחרון, שהמדינה תפרק את הכביש שסללה ותחזיר את המצב באזור לקדמותו, הודיעה המדינה לביהמ"ש כי הכביש שנסלל לצד החומה משרת למעשה את תושבי האזור וכי פירוקו יעלה הון וזמן רב.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות