בג"ץ 10905/05 - סמחה ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי, צו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף ואיחוד דיון המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 10905/05 - סמחה ואח' נ' ראש הממשלה ואח' עתירה למתן צו על תנאי, צו ביניים ובקשה לקיום דיון דחוף ואיחוד דיון
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 24.11.2005
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל להורות למדינה לפרק את קטע גדר ההפרדה העובר על אדמות הכפרים ג'יוס ופלאמיה, ולבחון חלופה, אם תרצה בכך, שלא תותיר אדמות של כפרים אלה מערבית לגדר. תוואי הגדר באזור תוכנן על פי שיקולים זרים של הרחבת ההתנחלויות צופין וסלעית, ולא על פי שיקולי ביטחון של הגנה על אזרחים ישראלים או צרכים צבאיים הכרחיים. זאת, בניגוד לפסק הדין בעניין מובלעת אלפי מנשה, הקובע, בין היתר, כי אין להתחשב בשיקולי הרחבת התנחלויות בעת קביעת תוואי הגדר. מאז הוקמה הגדר, נפגעו קשות אורח חייהם ופרנסתם של תושבי כפרים אלה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות