בג"ץ 10356/02 - הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 10356/02 - הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 04.03.2004
בג"ץ 10356/02 - הס נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסק דין בעתירתם של בעלי זכויות שונים, שנפגעו מצו שהוציא המפקד הצבאי לתפוס שטחי קרקע ולהרוס מבנים כדי להבטיח את ביטחונם של הבאים להתפלל במערת המכפלה. בית המשפט בחן את שיקול דעתו של המפקד הצבאי, וקבע כי בצד אחריותו של מפקד האזור להבטיח את ביטחון הכוח הצבאי שעליו הוא ממונה עליו לדאוג גם לשלומם, ביטחונם ורווחתם של תושבי האיזור. בית המשפט קבע כיחובת המפקד לדאוג לתקינות סדרי החיים באזור מתפרסת על כל מישורי החיים, והדגיש כי על המפקד לשקוד גם על הגנה ראויה על זכויות אדם חוקתיות של תושבי המקום. בית המשפט דחה את העתירה לגופה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירתם של בעלי זכויות שונים, שנפגעו מצו שהוציא המפקד הצבאי לתפוס שטחי קרקע ולהרוס מבנים כדי להבטיח את ביטחונם של הבאים להתפלל במערת המכפלה. בית המשפט בחן את שיקול דעתו של המפקד הצבאי, וקבע כי בצד אחריותו של מפקד האזור להבטיח את ביטחון הכוח הצבאי שעליו הוא ממונה עליו לדאוג גם לשלומם, ביטחונם ורווחתם של תושבי האיזור. בית המשפט קבע כיחובת המפקד לדאוג לתקינות סדרי החיים באזור מתפרסת על כל מישורי החיים, והדגיש כי על המפקד לשקוד גם על הגנה ראויה על זכויות אדם חוקתיות של תושבי המקום. בית המשפט דחה את העתירה לגופה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות