בג"ץ 1890/03 - עיריית בית לחם ואח' נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1890/03 - עיריית בית לחם ואח' נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 03.02.2005
בג"ץ 1890/03 - עיריית בית לחם ואח' נ' מדינת ישראל משרד הביטחון ואח' פסק דין
בג"ץ דחה עתירה נגד צו שהוציא מפקד כוחות צה"ל בגדה, שהורה על תפיסת רצועת קרקע המיועדת לסלילת כביש עוקף למתפללים יהודים המבקשים להגיע מירושלים לקבר רחל. כביש זה יוגן בחומות שיהיו חלק מחומת ההפרדה, וכך יסופח הקבר למעשה לשטח שממערב לחומה. כוונת הצו המקורי הייתה לכלוא בין חומות שכונה שלמה בסמוך לקבר, אבל במהלך הדיונים המשפטיים הוא שונה מספר פעמים. בג"ץ קבע כי הצו הסופי מאזן כראוי בין חופש הפולחן של המתפללים לבין זכות הקניין וחופש התנועה של העותרים.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ דחה עתירה נגד צו שהוציא מפקד כוחות צה"ל בגדה, שהורה על תפיסת רצועת קרקע המיועדת לסלילת כביש עוקף למתפללים יהודים המבקשים להגיע מירושלים לקבר רחל. כביש זה יוגן בחומות שיהיו חלק מחומת ההפרדה, וכך יסופח הקבר למעשה לשטח שממערב לחומה. כוונת הצו המקורי הייתה לכלוא בין חומות שכונה שלמה בסמוך לקבר, אבל במהלך הדיונים המשפטיים הוא שונה מספר פעמים. בג"ץ קבע כי הצו הסופי מאזן כראוי בין חופש הפולחן של המתפללים לבין זכות הקניין וחופש התנועה של העותרים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות