בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 2056/04 - מועצת הכפר בית סוריק ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 26.02.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה לביטול צווי תפיסת המקרקעין אשר הוצאו לשם הקמת גדר ההפרדה בחלקות המקרקעין של העותרים, ולביטול או שינוי של תוואי הגדר העובר בהן. בין היתר טוענים העותרים כי הגדר המתוכננת תהפוך את כפריהם למובלעות בתוך הגדה המערבית ותנתק אותם מאלפי דונמים שבבעלותם ומהערים והכפרים הסמוכים. בכך יפגעו זכות הקניין, חופש התנועה ומקורות הפרנסה של העותרים, וחיי התושבים שיתגוררו בסמוך לגדר עלולים להימצא בסכנה, בשל פעילות הצבא באזור. כן טוענים העותרים כי הצווים ניתנו בהעדר סמכות; שהם לא הומצאו להם כדין; שלא ניתנה להם הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיהם וזמן מספיק להכין את התנגדותם לצווים; שהמפות שצורפו לצווים היו חסרות ובלתי ברורות; ושעבודות הקמת הגדר החלו לפני תום הליך השימוע שלהם.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות