הוראות בדבר היתרי כניסה למרחב התפר ושהייה בו (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הוראות בדבר היתרי כניסה למרחב התפר ושהייה בו (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003
חקיקה | חקיקה צבאית | 07.10.2003
הוראות בדבר היתרי כניסה למרחב התפר ושהייה בו (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003
ההוראות המסדירות את קבלת היתרי הכניסה אל "מרחב התפר" והשהייה בו, ואת הערעור על דחיית בקשה להיתר והטיפול בו במסגרת ועדה לעניין זה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ההוראות המסדירות את קבלת היתרי הכניסה אל "מרחב התפר" והשהייה בו, ואת הערעור על דחיית בקשה להיתר והטיפול בו במסגרת ועדה לעניין זה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות