The Impact of the First Phase of Barrier on UNRWA-Registered Refugees המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
The Impact of the First Phase of Barrier on UNRWA-Registered Refugees
דוחות | דוח | 01.01.2004
The Impact of the First Phase of Barrier on UNRWA-Registered Refugees
דוח של אונר"א הדן בהשפעת השלב הראשון של מכשול ההפרדה על חיי הפליטים הפלסטינים החיים בשני צדדיו. כמו-כן, ישנה התייחסות לשלבים הבאים בהקמת המכשול.
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
דוח של אונר"א הדן בהשפעת השלב הראשון של מכשול ההפרדה על חיי הפליטים הפלסטינים החיים בשני צדדיו. כמו-כן, ישנה התייחסות לשלבים הבאים בהקמת המכשול.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות