הוראות בדבר היתר תושב קבוע במרחב התפר (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הוראות בדבר היתר תושב קבוע במרחב התפר (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003
חקיקה | חקיקה צבאית | 07.10.2003
הוראות בדבר היתר תושב קבוע במרחב התפר (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003
ההוראות המסדירות את קבלת היתר תושב קבוע ב"מרחב התפר". בין היתר, נקבע כי יש להגיש את הבקשה לקבלת ההיתר בתוך שנה מיום כניסת ההוראות לתוקפן. במקרה של תושב חדש ב"מרחב התפר" (אשר גם את דרך קבלת מעמד זה מסדירות התקנות), יונפק לו היתר כאמור, אם יוכיח שהתגורר ב"מרחב התפר" במשך תקופה העולה על שנתיים. בקשה לא תידחה סופית לפני שיינתן למבקש להשמיע את טענותיו לפני הועדה שתוקם לצורך עניין זה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ההוראות המסדירות את קבלת היתר תושב קבוע ב"מרחב התפר". בין היתר, נקבע כי יש להגיש את הבקשה לקבלת ההיתר בתוך שנה מיום כניסת ההוראות לתוקפן. במקרה של תושב חדש ב"מרחב התפר" (אשר גם את דרך קבלת מעמד זה מסדירות התקנות), יונפק לו היתר כאמור, אם יוכיח שהתגורר ב"מרחב התפר" במשך תקופה העולה על שנתיים. בקשה לא תידחה סופית לפני שיינתן למבקש להשמיע את טענותיו לפני הועדה שתוקם לצורך עניין זה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות