בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה להצטרף כמשיבים להליך מטעם "ידידי בית המשפט" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה להצטרף כמשיבים להליך מטעם "ידידי בית המשפט"
כתבי בי דין | בקשה | 02.02.2004
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה להצטרף כמשיבים להליך מטעם "ידידי בית המשפט"
תנועת שורת הדין (Israel Law Center) - תנועת משפטנים מהארץ ומחוצה לה הפועלים להגנה על זכויות אזרחי מדינת ישראל ותושביה - מבקשת להתיר לה להצטרף לעתירה במעמד של 'ידיד בית המשפט'. המבקשת טוענת כי מתשובת המדינה לעתירה נעדרו שני טיעונים מרכזיים: טיעון משפטי, שהגדר מוקמת בגלל מצב חירום, המצדיק, על-פי הדין הבינלאומי, את הפרת זכויות האדם שצוינו; וטיעון מוסרי, שזכותם של תושבי מדינת ישראל לחיים גוברת על זכויות הפלסטינים לחופש התנועה, הפרנסה, והבעלות על מקרקעין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תנועת שורת הדין (Israel Law Center) - תנועת משפטנים מהארץ ומחוצה לה הפועלים להגנה על זכויות אזרחי מדינת ישראל ותושביה - מבקשת להתיר לה להצטרף לעתירה במעמד של 'ידיד בית המשפט'. המבקשת טוענת כי מתשובת המדינה לעתירה נעדרו שני טיעונים מרכזיים: טיעון משפטי, שהגדר מוקמת בגלל מצב חירום, המצדיק, על-פי הדין הבינלאומי, את הפרת זכויות האדם שצוינו; וטיעון מוסרי, שזכותם של תושבי מדינת ישראל לחיים גוברת על זכויות הפלסטינים לחופש התנועה, הפרנסה, והבעלות על מקרקעין.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות