בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 05.04.2011
בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". העתירה נדחתה. השופטים קובעים כי – בכפוף למספר שינויים – ההחלטה על סגירת "מרחב התפר" והחלת משטר ההיתרים בו עומדת במבחני החוקיות. הפסיקה התקבלה למרות קביעת פסק הדין כי "קשה שלא להסכים כי סגירת שטחי מרחב התפר, כמו גם עצם הקמת גדר הביטחון, מהווים הכבדה קשה על התושבים הפלסטינים. החלת משטר ההיתרים, תוך חיוב בקבלת היתר לצורך כניסה ויציאה למרחב, מהווה מגבלה ברורה על חופש התנועה של תושבי האזור במרחב זה, ומגבילה את נגישותם של התושבים - לבתיהם, לאדמותיהם ועסקיהם המצויים במרחב התפר".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". העתירה נדחתה. השופטים קובעים כי – בכפוף למספר שינויים – ההחלטה על סגירת "מרחב התפר" והחלת משטר ההיתרים בו עומדת במבחני החוקיות. הפסיקה התקבלה למרות קביעת פסק הדין כי "קשה שלא להסכים כי סגירת שטחי מרחב התפר, כמו גם עצם הקמת גדר הביטחון, מהווים הכבדה קשה על התושבים הפלסטינים. החלת משטר ההיתרים, תוך חיוב בקבלת היתר לצורך כניסה ויציאה למרחב, מהווה מגבלה ברורה על חופש התנועה של תושבי האזור במרחב זה, ומגבילה את נגישותם של התושבים - לבתיהם, לאדמותיהם ועסקיהם המצויים במרחב התפר".
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות