בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 04.12.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
במסגרת עתירת המוקד, נתבקש צו ביניים אשר יורה למשיבים להימנע מכל פעולה של הפקעת קרקעות ו/או פעולה הקשורה בבנייה של גדרות ההפרדה באותם קטעים אשר לגביהם מתייחסת העתירה. בית המשפט קבע כי אין מקום להעניק צו ביניים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות