בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
פסיקה | פסיקה / עליון | 04.12.2003
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' החלטה
במסגרת עתירת המוקד, נתבקש צו ביניים אשר יורה למשיבים להימנע מכל פעולה של הפקעת קרקעות ו/או פעולה הקשורה בבנייה של גדרות ההפרדה באותם קטעים אשר לגביהם מתייחסת העתירה. בית המשפט קבע כי אין מקום להעניק צו ביניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
במסגרת עתירת המוקד, נתבקש צו ביניים אשר יורה למשיבים להימנע מכל פעולה של הפקעת קרקעות ו/או פעולה הקשורה בבנייה של גדרות ההפרדה באותם קטעים אשר לגביהם מתייחסת העתירה. בית המשפט קבע כי אין מקום להעניק צו ביניים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות