בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת המוקד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת המוקד
כתבי בי דין | תגובה | 01.11.2009
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת המוקד
תגובת המוקד להגנת הפרט לעדכון שהגישה המדינה לביהמ"ש במסגרת עתירות המוקד והאגודה לזכויות האזרח נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". בתגובתו קובע המוקד שמדובר במשטר אפרטהייד, היוצר אפליה על בסיס מפתח לאומי בין ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע בתוכו, ובין פלסטינים, שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב ולצאת ממנו. לא זו בלבד שמשטר זה מהווה הפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם, שישראל התחייבה לכבדן, אלא הוא אף מתאים להגדרת פשע האפרטהייד, שעל פי המשפט הבינלאומי הפלילי הוא פשע נגד האנושות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תגובת המוקד להגנת הפרט לעדכון שהגישה המדינה לביהמ"ש במסגרת עתירות המוקד והאגודה לזכויות האזרח נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". בתגובתו קובע המוקד שמדובר במשטר אפרטהייד, היוצר אפליה על בסיס מפתח לאומי בין ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע בתוכו, ובין פלסטינים, שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב ולצאת ממנו. לא זו בלבד שמשטר זה מהווה הפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם, שישראל התחייבה לכבדן, אלא הוא אף מתאים להגדרת פשע האפרטהייד, שעל פי המשפט הבינלאומי הפלילי הוא פשע נגד האנושות.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות