בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 13.11.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בתשובתה לעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בעניין אי חוקיות משטר ההיתרים של חומת ההפרדה סוקרת המדינה בהרחבה משטר זה ומספקת נתונים על היקף תפיסת הקרקעות לצורך הקמת החומה, על מספר התושבים הפלסטינים החיים בצלה, על מספר ההיתרים שהונפקו למעבר ב"מרחב התפר", ועל השערים והמעברים הקיימים במרחב זה. מן הבחינה המשפטית טוענת המדינה כי ההכרזה על "מרחב התפר" כ"שטח סגור" מטעמים ביטחוניים ומשטר ההיתרים שהוחל בעקבותיה מהווים חלק בלתי נפרד מפרויקט הקמת חומת ההפרדה ועולים בקנה אחד עם הדין הישראלי והבינלאומי, וכי עתירות המוקד והאגודה בעניין זה הנן כוללניות ולפיכך יש לדחותן על הסף.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות