בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 13.11.2006
בג"ץ 9961/03, 639/04 - האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון ואח' כתב תשובה מטעם המדינה
בתשובתה לעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בעניין אי חוקיות משטר ההיתרים של חומת ההפרדה סוקרת המדינה בהרחבה משטר זה ומספקת נתונים על היקף תפיסת הקרקעות לצורך הקמת החומה, על מספר התושבים הפלסטינים החיים בצלה, על מספר ההיתרים שהונפקו למעבר ב"מרחב התפר", ועל השערים והמעברים הקיימים במרחב זה. מן הבחינה המשפטית טוענת המדינה כי ההכרזה על "מרחב התפר" כ"שטח סגור" מטעמים ביטחוניים ומשטר ההיתרים שהוחל בעקבותיה מהווים חלק בלתי נפרד מפרויקט הקמת חומת ההפרדה ועולים בקנה אחד עם הדין הישראלי והבינלאומי, וכי עתירות המוקד והאגודה בעניין זה הנן כוללניות ולפיכך יש לדחותן על הסף.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בתשובתה לעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בעניין אי חוקיות משטר ההיתרים של חומת ההפרדה סוקרת המדינה בהרחבה משטר זה ומספקת נתונים על היקף תפיסת הקרקעות לצורך הקמת החומה, על מספר התושבים הפלסטינים החיים בצלה, על מספר ההיתרים שהונפקו למעבר ב"מרחב התפר", ועל השערים והמעברים הקיימים במרחב זה. מן הבחינה המשפטית טוענת המדינה כי ההכרזה על "מרחב התפר" כ"שטח סגור" מטעמים ביטחוניים ומשטר ההיתרים שהוחל בעקבותיה מהווים חלק בלתי נפרד מפרויקט הקמת חומת ההפרדה ועולים בקנה אחד עם הדין הישראלי והבינלאומי, וכי עתירות המוקד והאגודה בעניין זה הנן כוללניות ולפיכך יש לדחותן על הסף.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות