בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 10.08.2004
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה משלימה מטעם המשיבים
המשיבים טוענים כי הכללים שנקבעו בבג"ץ 2056/04 יוליכו לשינויים לא מעטים בתוואי גדר ההפרדה; והואיל והעתירה מתייחסת לתוואי שאושר בשעתו על ידי הממשלה, היא מהווה לטענתם "עתירה מוקדמת", שיש לדחותה על הסף. כן חוזרים המשיבים על טענתם כי מדובר בעתירה כללית, ולזו אין מקום בשעה שקיימים עותרים קונקרטיים הנפגעים ספציפית מקטע זה או אחר של הגדר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המשיבים טוענים כי הכללים שנקבעו בבג"ץ 2056/04 יוליכו לשינויים לא מעטים בתוואי גדר ההפרדה; והואיל והעתירה מתייחסת לתוואי שאושר בשעתו על ידי הממשלה, היא מהווה לטענתם "עתירה מוקדמת", שיש לדחותה על הסף. כן חוזרים המשיבים על טענתם כי מדובר בעתירה כללית, ולזו אין מקום בשעה שקיימים עותרים קונקרטיים הנפגעים ספציפית מקטע זה או אחר של הגדר.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות