בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מקדמית מטעם המשיבים
כתבי בי דין | תגובה | 01.01.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המשיבים טוענים שהקמת המכשול ב"מרחב התפר" ותפיסת המקרקעין באזור זה נובעות משיקול ביטחוני בלבד, ומעוגנת בדיני התפיסה הלוחמתית; ובזה כלולה הבטחת ביטחונם של המתנחלים. המשיבים טוענים כי הפלסטינים תושבי האזור הם שביצעו פיגועים בעלי אופי גזעני נגד ישראלים, ולכן מוצדקת ההבחנה במגבלות חופש התנועה בינם לבין בני אדם אחרים. עוד טוענים המשיבים כי מדובר בעתירה בעלת אופי דומיננטי מדיני, בעתירה כללית אשר אינה מתייחסת לחלקים מוגדרים של המכשול, ובעתירה מוקדמת מדי ביחס לחלקים מתוואי המכשול שטרם הוצאו צווים לתפיסת מקרקעין בגינם.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות