החלטה מס' 883 של הממשלה מיום 1.10.2003 - תוואי גדר הבטחון ("מרחב התפר") המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
החלטה מס' 883 של הממשלה מיום 1.10.2003 - תוואי גדר הבטחון ("מרחב התפר")
מסמכים אחרים | החלטת ממשלה | 01.10.2003
החלטה מס' 883 של הממשלה מיום 1.10.2003 - תוואי גדר הבטחון ("מרחב התפר")
הממשלה מחליטה על המשך בנייתה של גדר ההפרדה וקובעת כי מדובר באמצעי בטחון ולא גבול מדיני או אחר. בנוסף, ייעשה מאמץ, על פי ההחלטה, לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה באורחות החיים של הפלסטיניים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הממשלה מחליטה על המשך בנייתה של גדר ההפרדה וקובעת כי מדובר באמצעי בטחון ולא גבול מדיני או אחר. בנוסף, ייעשה מאמץ, על פי ההחלטה, לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה באורחות החיים של הפלסטיניים.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות