בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרת לבקשה להצטרף במעמד "ידידי בית המשפט" המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרת לבקשה להצטרף במעמד "ידידי בית המשפט"
כתבי בי דין | תגובה | 02.02.2004
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרת לבקשה להצטרף במעמד "ידידי בית המשפט"
העותרת טוענת כי לא ברור כלל מה יכולים המבקשים, תנועת שורת הדין (Israel Law Center) לתרום בהשתתפותם בהליך המשפטי. מדובר בתנועה של משפטנים ועורכי דין, ובית המשפט בקי דיו לדון בשאלה הנדונה ללא עזרתה של זו. לפיכך, אין להעניק למבקשים מעמד של 'ידיד בית המשפט'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
העותרת טוענת כי לא ברור כלל מה יכולים המבקשים, תנועת שורת הדין (Israel Law Center) לתרום בהשתתפותם בהליך המשפטי. מדובר בתנועה של משפטנים ועורכי דין, ובית המשפט בקי דיו לדון בשאלה הנדונה ללא עזרתה של זו. לפיכך, אין להעניק למבקשים מעמד של 'ידיד בית המשפט'.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות