בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון
כתבי בי דין | בקשה | 12.07.2004
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' בקשה לקביעת דיון
העותרת מבקשת דיון דחוף בעתירה, והחלטה בבקשתה להרחיב את ההרכב שידון בה לאור חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שלפיה חומת ההפרדה הנבנית בשטחים היא בלתי חוקית, ולאור מעמדה הנכבד של חוות דעת כזאת כמקור לפירוש כללי המשפט הבינלאומי וליצירת נורמות של משפט זה. כן מדגישה העותרת, כי בפסק הדין בפרשת בית סוריק (בג"ץ 2056/04) אין משום הכרעה סופית בשאלות העומדות לדיון בעתירה דנן, ובתוכן שאלת חוקיותו של משטר ההיתרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
העותרת מבקשת דיון דחוף בעתירה, והחלטה בבקשתה להרחיב את ההרכב שידון בה לאור חוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג, שלפיה חומת ההפרדה הנבנית בשטחים היא בלתי חוקית, ולאור מעמדה הנכבד של חוות דעת כזאת כמקור לפירוש כללי המשפט הבינלאומי וליצירת נורמות של משפט זה. כן מדגישה העותרת, כי בפסק הדין בפרשת בית סוריק (בג"ץ 2056/04) אין משום הכרעה סופית בשאלות העומדות לדיון בעתירה דנן, ובתוכן שאלת חוקיותו של משטר ההיתרים.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות