בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרים לתגובת המשיבים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרים לתגובת המשיבים
כתבי בי דין | בקשה | 22.08.2004
בג"ץ 9961/03 – המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת העותרים לתגובת המשיבים
העותרת טוענת כי הסעד המבוקש בעתירה מתייחס לקטעים מסוימים מאוד בגדר, ולכן טענת המשיבים כי מדובר בעתירה כללית אינה נכונה, ומכל מקום אינה רלוואנטית הואיל והעתירה טוענת כי בניית החומה בתחומי השטח הכבוש נעשית ללא סמכות. המשיבים גם התעלמו בתשובתם מחוות דעתו של בית הדין בהאג, אשר קיבל למעשה את הטענות שהועלו בעתירה. גם בג"ץ קבע, באמירותיו במהלך דיון שהתקיים לאחרונה, שחוות דעת זו מחייבת התייחסות שיפוטית ישראלית, ויש לעשות זאת אפוא בעתירה זו, שבה נטענות, כאמור, טענות דומות.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
העותרת טוענת כי הסעד המבוקש בעתירה מתייחס לקטעים מסוימים מאוד בגדר, ולכן טענת המשיבים כי מדובר בעתירה כללית אינה נכונה, ומכל מקום אינה רלוואנטית הואיל והעתירה טוענת כי בניית החומה בתחומי השטח הכבוש נעשית ללא סמכות. המשיבים גם התעלמו בתשובתם מחוות דעתו של בית הדין בהאג, אשר קיבל למעשה את הטענות שהועלו בעתירה. גם בג"ץ קבע, באמירותיו במהלך דיון שהתקיים לאחרונה, שחוות דעת זו מחייבת התייחסות שיפוטית ישראלית, ויש לעשות זאת אפוא בעתירה זו, שבה נטענות, כאמור, טענות דומות.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות