בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 30.07.2009
בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה
הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה בעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". ההודעה מציגה נתונים בנוגע לבקשות לקבל היתרים שונים לשם כניסה ל"מרחב התפר" בשנים 2009-2007. להודעה מצורף קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה בשטחי "מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה בעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". ההודעה מציגה נתונים בנוגע לבקשות לקבל היתרים שונים לשם כניסה ל"מרחב התפר" בשנים 2009-2007. להודעה מצורף קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה בשטחי "מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות