בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים
כתבי בי דין | תגובה | 01.12.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המדינה טוענת כי דין העתירה והבקשה לצו ביניים להידחות, בין היתר לאור הטענות הבאות: העתירה כללית; חלק מהמקרקעין שנתפסו הם בבעלות פרטית, ולכן ישנם עותרים ראויים יותר מן המוקד; העתירה מוקדמת מידי ביחס לחלקים מתוואי המכשול שטרם הוצאו צווים לתפיסת מקרקעין בגינם; סיכויי העתירה למנוע את הקמת מכשול ההפרדה קלושים לאור עתירות דומות בעניין זה ובעניינים דומים שנדחו על ידי בית המשפט.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות