בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים
כתבי בי דין | תגובה | 01.12.2003
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשה לצו ביניים
המדינה טוענת כי דין העתירה והבקשה לצו ביניים להידחות, בין היתר לאור הטענות הבאות: העתירה כללית; חלק מהמקרקעין שנתפסו הם בבעלות פרטית, ולכן ישנם עותרים ראויים יותר מן המוקד; העתירה מוקדמת מידי ביחס לחלקים מתוואי המכשול שטרם הוצאו צווים לתפיסת מקרקעין בגינם; סיכויי העתירה למנוע את הקמת מכשול ההפרדה קלושים לאור עתירות דומות בעניין זה ובעניינים דומים שנדחו על ידי בית המשפט.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המדינה טוענת כי דין העתירה והבקשה לצו ביניים להידחות, בין היתר לאור הטענות הבאות: העתירה כללית; חלק מהמקרקעין שנתפסו הם בבעלות פרטית, ולכן ישנם עותרים ראויים יותר מן המוקד; העתירה מוקדמת מידי ביחס לחלקים מתוואי המכשול שטרם הוצאו צווים לתפיסת מקרקעין בגינם; סיכויי העתירה למנוע את הקמת מכשול ההפרדה קלושים לאור עתירות דומות בעניין זה ובעניינים דומים שנדחו על ידי בית המשפט.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות