הוראות בדבר מעברים במרחב התפר (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הוראות בדבר מעברים במרחב התפר (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003
חקיקה | חקיקה צבאית | 07.10.2003
הוראות בדבר מעברים במרחב התפר (יהודה והשומרון), התשס"ד-2003
ההוראות המסדירות את כניסתם של תושבי קבע ב"מרחב התפר" ושל בעלי היתרים אישיים ל"מרחב התפר", ויציאתם ממנו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
ההוראות המסדירות את כניסתם של תושבי קבע ב"מרחב התפר" ושל בעלי היתרים אישיים ל"מרחב התפר", ויציאתם ממנו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות