Impact of the First Phase of the Security Barrier on the Qalqiliya, Tulkarm and Jenin districts המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
Impact of the First Phase of the Security Barrier on the Qalqiliya, Tulkarm and Jenin districts
דוחות | דוח | 01.07.2003
Impact of the First Phase of the Security Barrier on the Qalqiliya, Tulkarm and Jenin districts

דוח של UNRWA המתאר את השפעת השלב הראשון של חומת ההפרדה על חיי התושבים באזורי קלקיליה, טול-כרם וג'נין. בין היתר, נבחנת הפגיעה בזכויות הפלסטינים בתחומי הבריאות, החינוך והפרנסה.

הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף

דוח של UNRWA המתאר את השפעת השלב הראשון של חומת ההפרדה על חיי התושבים באזורי קלקיליה, טול-כרם וג'נין. בין היתר, נבחנת הפגיעה בזכויות הפלסטינים בתחומי הבריאות, החינוך והפרנסה.

משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות