בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה מתוקנת לצו על תנאי המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה מתוקנת לצו על תנאי
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 06.04.2006
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט נ' ממשלת ישראל ואח' עתירה מתוקנת לצו על תנאי
עתירה מתוקנת שהגיש המוקד נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". מדובר במשטר של אפרטהייד משפטי, באשר הוא יוצר במרחב זה, הלכה למעשה, תושבים משני סוגים: ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע במרחב, ממנו ולתוכו; ואחרים - למעשה, פלסטינים - שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב, לעבוד בו, ללון בו ולצאת ממנו. משטר זה מפר באורח כה חמור את עקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטרי ואת הוראות דיני הכיבוש, עד כי ניתן לראות ביישומו משום פשע מלחמה. בנוסף, מדובר בהפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי של זכויות האדם שישראל התחייבה לכבדן.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
עתירה מתוקנת שהגיש המוקד נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". מדובר במשטר של אפרטהייד משפטי, באשר הוא יוצר במרחב זה, הלכה למעשה, תושבים משני סוגים: ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע במרחב, ממנו ולתוכו; ואחרים - למעשה, פלסטינים - שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב, לעבוד בו, ללון בו ולצאת ממנו. משטר זה מפר באורח כה חמור את עקרונות המשפט הבינלאומי ההומניטרי ואת הוראות דיני הכיבוש, עד כי ניתן לראות ביישומו משום פשע מלחמה. בנוסף, מדובר בהפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי של זכויות האדם שישראל התחייבה לכבדן.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות