בג"ץ 361/82 - חמרי נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לו(3), 439 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 361/82 - חמרי נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לו(3), 439
פסיקה | פסיקה / עליון | 10.08.1982
בג"ץ 361/82 - חמרי נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לו(3), 439
בג"ץ קובע שהפעלת סמכותו של המפקד הצבאי על-פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) אינה מותנה בפסק דין מרשיע של ערכאה שיפוטית: די אם אדם סביר היה מייחס לחומר המצוי לפניו ערך הוכחתי מספיק. בית המשפט נוגע, מבלי להכריע, בשאלה אם בנים שלא שוהים במרבית הזמן בבית הוריהם, בשל לימודים, יכולים להיחשב כתושבי הבית לצורך הפעלת התקנה. כן נקבע כי חומרתו של האמצעי שיינקט, תהיה יחסית לחומרת המעשה. רק במקרים מיוחדים יש להיזקק להריסת מבנה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ קובע שהפעלת סמכותו של המפקד הצבאי על-פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) אינה מותנה בפסק דין מרשיע של ערכאה שיפוטית: די אם אדם סביר היה מייחס לחומר המצוי לפניו ערך הוכחתי מספיק. בית המשפט נוגע, מבלי להכריע, בשאלה אם בנים שלא שוהים במרבית הזמן בבית הוריהם, בשל לימודים, יכולים להיחשב כתושבי הבית לצורך הפעלת התקנה. כן נקבע כי חומרתו של האמצעי שיינקט, תהיה יחסית לחומרת המעשה. רק במקרים מיוחדים יש להיזקק להריסת מבנה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות