המוקד להגנת הפרט - בג"ץ 361/82 - חמרי נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לו(3), 439
חזרה לעמוד הקודם
10.08.1982|פסיקה|פסיקה / עליון

בג"ץ 361/82 - חמרי נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לו(3), 439

בג"ץ קובע שהפעלת סמכותו של המפקד הצבאי על-פי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום) אינה מותנה בפסק דין מרשיע של ערכאה שיפוטית: די אם אדם סביר היה מייחס לחומר המצוי לפניו ערך הוכחתי מספיק. בית המשפט נוגע, מבלי להכריע, בשאלה אם בנים שלא שוהים במרבית הזמן בבית הוריהם, בשל לימודים, יכולים להיחשב כתושבי הבית לצורך הפעלת התקנה. כן נקבע כי חומרתו של האמצעי שיינקט, תהיה יחסית לחומרת המעשה. רק במקרים מיוחדים יש להיזקק להריסת מבנה. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.

עדכונים קשורים

אין עידכונים מקושרים

נושאים קשורים