בג"ץ 295/04, 296/04, 297/04 ו-1008/04 השגה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 295/04, 296/04, 297/04 ו-1008/04 השגה
מסמכים אחרים | השגה | 04.04.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
מכתב בו מפורטת הטענה כי אין למפקד כוחות צה"ל הסמכות לפעול בהתאם לתקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, עקב ביטול התקנות ע"י בריטניה ערב עזיבתה את ארץ ישראל בשנת 1948. למפקד הצבאי, הפועל בהתאם לתקנה 119, אין לפיכך סמכות להרוס את הבתים, אשר לגביהם הוגשו העתירות.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות