בג"ץ 802/89 - נסמאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בחבל עזה, פ"ד מ"ד(2), 601 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 802/89 - נסמאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בחבל עזה, פ"ד מ"ד(2), 601
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.05.1990
בג"ץ 802/89 - נסמאן ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בחבל עזה, פ"ד מ"ד(2), 601
בג"ץ ביטל את החלטת המפקד הצבאי להרוס את ביתו של אדם, כיוון שחלק מהנימוקים להריסת הבית היו מוטעים מבחינה עובדתית. בג"ץ החזיר את השאלה לשיקול מחודש של המפקד, ולהחלטה לאור עובדות המקרה לאשורן. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ ביטל את החלטת המפקד הצבאי להרוס את ביתו של אדם, כיוון שחלק מהנימוקים להריסת הבית היו מוטעים מבחינה עובדתית. בג"ץ החזיר את השאלה לשיקול מחודש של המפקד, ולהחלטה לאור עובדות המקרה לאשורן. הפרסום נעשה ברשותה ובאדיבותה של ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות