בג"ץ 434/79 - סחוויל נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לד(1), 464 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 434/79 - סחוויל נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לד(1), 464
פסיקה | פסיקה / עליון | 06.11.1979
בג"ץ 434/79 - סחוויל נ' מפקד אזור יהודה ושומרון, פ"ד לד(1), 464
בג"ץ אישר אטימת חדר בבית ששימש את תושב השטחים שהורשע בביצוע עבירה. החדר שנאטם שימש מקום מחבוא למבוקש ולאחסון חומרי נפץ. בג"ץ קבע כי המטרה העיקרית של תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), העוסקת בפעולת עונשין בלתי שגרתית, היא הרתעה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בג"ץ אישר אטימת חדר בבית ששימש את תושב השטחים שהורשע בביצוע עבירה. החדר שנאטם שימש מקום מחבוא למבוקש ולאחסון חומרי נפץ. בג"ץ קבע כי המטרה העיקרית של תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), העוסקת בפעולת עונשין בלתי שגרתית, היא הרתעה. המסמך באדיבות 'תקדין'.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות