בג"ץ 1813/03 - אל בראקעה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 1813/03 - אל בראקעה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 23.02.2003
בג"ץ 1813/03 - אל בראקעה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
עתירה למניעת הריסת בית דירות שבאחת מהן התגוררה משפחתו של פלסטיני שהוחשד במעורבות בפיגוע. כוחות ביטחון נכנסו לבית והודיעו לדייריו על כוונתם להורסו, תוך שהם משאירים הרס אחריהם. הדיירים לנו כמה ימים מחוץ לבית מאימת ההריסה. המוקד להגנת הפרט פנה ליועץ המשפטי בגדה טרם הגשת העתירה.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
עתירה למניעת הריסת בית דירות שבאחת מהן התגוררה משפחתו של פלסטיני שהוחשד במעורבות בפיגוע. כוחות ביטחון נכנסו לבית והודיעו לדייריו על כוונתם להורסו, תוך שהם משאירים הרס אחריהם. הדיירים לנו כמה ימים מחוץ לבית מאימת ההריסה. המוקד להגנת הפרט פנה ליועץ המשפטי בגדה טרם הגשת העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות