בג"ץ 4241/03 - סואלמה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 4241/03 - סואלמה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 08.09.2003
בג"ץ 4241/03 - סואלמה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט בשם משפחה שהוצא צו להריסת ביתה. העתירה נדחתה. המדינה הודיעה לביהמ"ש כי טרם גיבשה "החלטה ביחס לבניין נשוא העתירה" והשופטים קובעים כי "מובן הוא, כי על המדינה להודיע לעותרים, מבעוד מועד, באם תתגבש כוונה להרוס את המבנה,  על מנת לאפשר להם שהות להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט בשם משפחה שהוצא צו להריסת ביתה. העתירה נדחתה. המדינה הודיעה לביהמ"ש כי טרם גיבשה "החלטה ביחס לבניין נשוא העתירה" והשופטים קובעים כי "מובן הוא, כי על המדינה להודיע לעותרים, מבעוד מועד, באם תתגבש כוונה להרוס את המבנה,  על מנת לאפשר להם שהות להגיש עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות