פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 סעיפים 19א - 19יא המוקד להגנת הפרט
חיפוש
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 סעיפים 19א - 19יא
חקיקה | חוק | 02.01.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הסעיפים מאפשרים החזקת אסיר בהפרדה, וקובעים את הגוף המוסמך להורות על ההפרדה ואת הליכי השימוע, העיון החוזר והערעור שאסיר המוחזק בהפרדה זכאי להם. המסמך באדיבות 'תקדין'.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות