בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
כתבי בי דין | עתירה לבג"ץ | 30.10.2003
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המוקד להגנת הפרט מבקש בעתירתו לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה מגוללת את סיפור חשיפתו של המתקן; היא מביאה עדויות על תנאי הכליאה ואמצעי החקירה הבלתי-אנושיים שם – מניעת שינה ומזון, השפלות מיניות, איומים, תנאי תברואה גרועים, העדר טיפול רפואי נאות, ועוד; היא מפרטת, על פי חוות דעת פסיכיאטרית, את הנזקים הנגרמים בנסיבות אלה; והיא מתארת את מאמצי המדינה לטשטש את פרטי הכלואים במתקן, ולהימנע מלציין מי הגורם החוקר אותם ומה סמכויותיו. כן נטען כי בהתבסס על החוק והפסיקה בישראל ובעולם, קיימת חובת פרסום בדבר מקומו של מתקן כליאה; כי מיקומו של המתקן בתוך בסיס סודי מביא לפגיעות מהותיות בזכויות הכלואים בו ביניהן הזכות לקבלת ביקורים, הזכות למפגש עם עורך דין, ועוד; וכי אם המדינה מבקשת לשמור על חשאיות, עומדים לרשותה כלים אחרים, חוקיים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות