בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגשת מסמך המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגשת מסמך
כתבי בי דין | הודעה | 25.05.2009
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגשת מסמך
המוקד להגנת הפרט מגיש לביהמ"ש את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, שדנה בדוח התקופתי שהגישה ישראל ובדוחות שהגישו אחרים, ביניהם ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, במסגרת סעיף 19 לאמנה נגד עינויים. בדיוני הוועדה עלה נושא מתקן הכליאה הסודי 1391, שהמוקד חשף את קיומו כבר בשנת 2003. בשל הרלוונטיות של מסקנות הוועדה לעתירה נגד חוקיותו של מתקן 1391, שעודה תלויה ועומדת, מבקש המוקד להציג את המסמך בפני ביהמ"ש.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המוקד להגנת הפרט מגיש לביהמ"ש את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, שדנה בדוח התקופתי שהגישה ישראל ובדוחות שהגישו אחרים, ביניהם ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, במסגרת סעיף 19 לאמנה נגד עינויים. בדיוני הוועדה עלה נושא מתקן הכליאה הסודי 1391, שהמוקד חשף את קיומו כבר בשנת 2003. בשל הרלוונטיות של מסקנות הוועדה לעתירה נגד חוקיותו של מתקן 1391, שעודה תלויה ועומדת, מבקש המוקד להציג את המסמך בפני ביהמ"ש.
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות