בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה משלימה שניה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה משלימה שניה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 29.01.2006
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המדינה טוענת כי בעקבות הצעות בית המשפט, במהלך הדיון בעתירה ביום 22.1.06, היא קיבלה על עצמה לצמצם מאוד את ההחזקה של עצורים במתקן 1391. זאת, הן מבחינת הדרג שיהיה רשאי לאשר החזקת עצורים במתקן והן מבחינת משך הזמן המקסימלי להחזקתם בו. ההסדר שגיבשה חסוי, ומיועד רק לעיון בית המשפט. כן טוענת המדינה כי אי פרסום מיקומו של המתקן נובע בעיקר מן הצורך להגן על הבסיס הצבאי הסודי שבקרבו הוא מצוי, ומן הצורך להגן על המתקן עצמו ועל יושביו. לטענתה, הסתרת מיקומו לא נועדה להיות אמצעי לחץ בחקירה.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות