בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | הודעה | 15.08.2005
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
בעקבות הצעות בית המשפט בנוגע לשימוש במתקן הסודי, שהועלו במהלך הדיון החסוי מיום 15.12.04, הודיעה המדינה כי קבעה הסדר המצמצם, לטענתה, באופן משמעותי את השימוש במתקן לצורך החזקת עצורים. המדינה אינה מוסרת בהודעתה את פרטי ההסדר, אך מודיעה שבמסגרתו נקבע שעצורים יוחזקו במתקן רק לאחר קבלת אישור של קצין בדרגת אלוף ושל הפצ"ר, ושככלל לא יוחזקו במתקן אזרחי ישראל או תושבי השטחים. כן היא מציינת, כי מאז מועד הדיון בעתירה לא הוחזקו עצורים במתקן.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות