בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת המשיבים לבקשה להורות על מתן פרטים נוספים המוקד להגנת הפרט
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת המשיבים לבקשה להורות על מתן פרטים נוספים
כתבי בי דין | תגובה | 28.10.2004
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
המדינה טוענת כי הפרטים הנוספים שהעותרת מבקשת לקבל חורגים ממסגרת הדיון בעתירה - סודיות מיקומו של המתקן - כפי שנקבעה בהחלטה למתן צו על תנאי. העותרת כבר קיבלה, לטענת המדינה, את הפרטים הנוספים הרלוונטיים לעתירה, שאינם חסויים; והעובדה שבתצהיר התשובה נמסרו פרטים מינימאליים בלבד אינה מקנה לעותרת זכות לקבל פירוט מלא באותם נושאים.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות