בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תשובת הפרקליטות לפניית המוקד המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תשובת הפרקליטות לפניית המוקד
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 20.01.2009
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תשובת הפרקליטות לפניית המוקד
תשובת המשנה לפרקליט המדינה למוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי. לדברי הפרקליט, אין עצורים במתקן הכליאה הסודי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
תשובת המשנה לפרקליט המדינה למוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי. לדברי הפרקליט, אין עצורים במתקן הכליאה הסודי.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות