בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | פסיקה / עליון | 20.01.2011
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה נדחתה. השופטים מקבלים את ההסדר שקיבלה על עצמה ישראל, המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 להחזקת עצורים. פרטי ההסדר, שרובם נותרו חסויים, קובעים בין השאר כי תושבי ישראל או השטחים לא יוחזקו במתקן; כי אנשים יוחזקו במתקן "תקופה מוגבלת וקצרה ביותר"; וכי החזקתו של אדם במתקן טעונה אישור של "דרג בכיר" ודיווח ליועץ המשפטי לממשלה. כן הציגה המדינה לבית המשפט, במעמד צד אחד, נהלים שנועדו לכאורה להבטיח ביקורת חיצונית על זכויות הכלואים.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
הצג תיק
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה נדחתה. השופטים מקבלים את ההסדר שקיבלה על עצמה ישראל, המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 להחזקת עצורים. פרטי ההסדר, שרובם נותרו חסויים, קובעים בין השאר כי תושבי ישראל או השטחים לא יוחזקו במתקן; כי אנשים יוחזקו במתקן "תקופה מוגבלת וקצרה ביותר"; וכי החזקתו של אדם במתקן טעונה אישור של "דרג בכיר" ודיווח ליועץ המשפטי לממשלה. כן הציגה המדינה לבית המשפט, במעמד צד אחד, נהלים שנועדו לכאורה להבטיח ביקורת חיצונית על זכויות הכלואים.
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות