מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
בינואר 2011 דחה בג"ץ עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט עוד בשנת 2003, לסגור לאלתר את מיתקן הכליאה הסודי 1391, ובכך הכשיר את פעילות המיתקן, המשמש בעיקר לכליאה ולחקירה של אזרחי מדינות זרות, ערבים ומוסלמים.

דבר קיומו של המיתקן הסודי נחשף על ידי המוקד בשנת 2003, בעקבות ניסיון לאתר עצירים פלסטינים שעקבותיהם נעלמו. במסגרת עתירות "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד לבג"ץ בעניינם של אותם עצורים, נאלצה המדינה להודות, כי העצורים מוחזקים במיתקן סודי. עדויות של אנשים שהוחזקו באותו מיתקן חשפו תמונה קשה של שימוש בשיטות חקירה בלתי חוקיות, עינויים ותנאי כליאה קשים.

במהלך השנים ממשיך המוקד לעקוב אחר הפעילות במיתקן. לאחרונה נשלחה לצבא בקשה לפי חוק חופש המידע, בנוגע להחזקת אנשים במיתקן 1391 ובמתקני כליאה סודיים בכלל, המצויים בתחומי ישראל, בשנים 2016-2015. בין היתר ביקש המוקד לדעת אם מוחזקים או הוחזקו אנשים בתקופה המדוברת במיתקן ואם כן, נתונים על מספרם ועל פרקי הזמן בהם הוחזקו במקום. עוד ביקש המוקד מידע אודות נהלי המיתקן כיום ותנאי הכליאה בו, וכן אודות מיתקני כליאה סודיים נוספים בתחומי ישראל, כיום ובעבר.
הדפסה הדפסה
שיתוף
בינואר 2011 דחה בג"ץ עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט עוד בשנת 2003, לסגור לאלתר את מיתקן הכליאה הסודי 1391, ובכך הכשיר את פעילות המיתקן, המשמש בעיקר לכליאה ולחקירה של אזרחי מדינות זרות, ערבים ומוסלמים.

דבר קיומו של המיתקן הסודי נחשף על ידי המוקד בשנת 2003, בעקבות ניסיון לאתר עצירים פלסטינים שעקבותיהם נעלמו. במסגרת עתירות "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד לבג"ץ בעניינם של אותם עצורים, נאלצה המדינה להודות, כי העצורים מוחזקים במיתקן סודי. עדויות של אנשים שהוחזקו באותו מיתקן חשפו תמונה קשה של שימוש בשיטות חקירה בלתי חוקיות, עינויים ותנאי כליאה קשים.

במהלך השנים ממשיך המוקד לעקוב אחר הפעילות במיתקן. לאחרונה נשלחה לצבא בקשה לפי חוק חופש המידע, בנוגע להחזקת אנשים במיתקן 1391 ובמתקני כליאה סודיים בכלל, המצויים בתחומי ישראל, בשנים 2016-2015. בין היתר ביקש המוקד לדעת אם מוחזקים או הוחזקו אנשים בתקופה המדוברת במיתקן ואם כן, נתונים על מספרם ועל פרקי הזמן בהם הוחזקו במקום. עוד ביקש המוקד מידע אודות נהלי המיתקן כיום ותנאי הכליאה בו, וכן אודות מיתקני כליאה סודיים נוספים בתחומי ישראל, כיום ובעבר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות