הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – החזקת אנשים במתקן 1391 המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – החזקת אנשים במתקן 1391
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 25.10.2016
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – החזקת אנשים במתקן 1391
בקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא לפי חוק חופש המידע בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. לגבי הכלא הסודי, המוקד מבקש לדעת כמה אנשים הוחזקו בו, ולקבל פרטים עליהם; מה מספר התאים בו, ומה גודלם; וכיצד מתנהלת הבקרה עליו. כן מבקש המוקד לדעת האם פועלים היום בתחומי מדינת ישראל בתי סוהר צבאיים נוספים שמיקומם סודי, או שמא פעלו כאלה בעבר.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
בקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא לפי חוק חופש המידע בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. לגבי הכלא הסודי, המוקד מבקש לדעת כמה אנשים הוחזקו בו, ולקבל פרטים עליהם; מה מספר התאים בו, ומה גודלם; וכיצד מתנהלת הבקרה עליו. כן מבקש המוקד לדעת האם פועלים היום בתחומי מדינת ישראל בתי סוהר צבאיים נוספים שמיקומם סודי, או שמא פעלו כאלה בעבר.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות