הנדון: פנייתך לפי חוק חופש המידע בנושא מתקני כליאה סודיים של צה"ל המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
הנדון: פנייתך לפי חוק חופש המידע בנושא מתקני כליאה סודיים של צה"ל
מסמכים אחרים | תכתובת עקרונית | 09.02.2017
הנדון: פנייתך לפי חוק חופש המידע בנושא מתקני כליאה סודיים של צה"ל
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. הצבא מפנה לתשובתו משנת 2011 לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד באותה השנה. הצבא מזכיר כי "הוראות חוק חופש המידע לא יחולו על מידע שנאסף, נוצר או מוחזק בידי מערך המודיעין של צבא ההגנה לישראל", ולכן לא מועבר כל המידע שביקש המוקד. אף על פי כן מציין הצבא כי מאז מתן פסק הדין לא הוחזקו כלואים בכלא הסודי.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. הצבא מפנה לתשובתו משנת 2011 לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד באותה השנה. הצבא מזכיר כי "הוראות חוק חופש המידע לא יחולו על מידע שנאסף, נוצר או מוחזק בידי מערך המודיעין של צבא ההגנה לישראל", ולכן לא מועבר כל המידע שביקש המוקד. אף על פי כן מציין הצבא כי מאז מתן פסק הדין לא הוחזקו כלואים בכלא הסודי.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות