בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' כתב תשובה מטעם פרקליטות המדינה המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' כתב תשובה מטעם פרקליטות המדינה
כתבי בי דין | תגובה | 19.05.2004
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' כתב תשובה מטעם פרקליטות המדינה
המדינה שבה וטוענת כי שמירת מיקומו של מתקן 1391 בסוד היא מוצדקת וחוקית, אינה פוגעת בזכויותיהם של העצורים ואינה מהווה עילה להורות על סגירתו. לטענתה, הנימוקים לסודיות המיקום הם ביטחוניים ולגיטימיים – יש חשש ממשי שחשיפת מיקום המתקן תגרום נזק חמור לביטחון המדינה. כן היא טוענת כי פרשנות תכליתית של הוראות החוק הרלוואנטיות אינה מחייבת אותה לגלות את מיקומו הפיסי של המתקן. כתב התשובה נתמך בתצהירו של אדם המכונה "ג'וני", המתואר לחילופין כ"מפקד המתקן" וכ"אחראי למתקן".
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המדינה שבה וטוענת כי שמירת מיקומו של מתקן 1391 בסוד היא מוצדקת וחוקית, אינה פוגעת בזכויותיהם של העצורים ואינה מהווה עילה להורות על סגירתו. לטענתה, הנימוקים לסודיות המיקום הם ביטחוניים ולגיטימיים – יש חשש ממשי שחשיפת מיקום המתקן תגרום נזק חמור לביטחון המדינה. כן היא טוענת כי פרשנות תכליתית של הוראות החוק הרלוואנטיות אינה מחייבת אותה לגלות את מיקומו הפיסי של המתקן. כתב התשובה נתמך בתצהירו של אדם המכונה "ג'וני", המתואר לחילופין כ"מפקד המתקן" וכ"אחראי למתקן".
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
נושאים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות