J. Cook, "Facility 1391: Israel's Guantanamo", Counterpunch 12.11.03 המוקד להגנת הפרט
J. Cook, "Facility 1391: Israel's Guantanamo", Counterpunch 12.11.03
מאמרים | עיתונות | 12.11.2003
קישור
הדפסה הדפסה
שיתוף
המאמר משווה בין מתקן 1391 ובין מחנה x-ray במפרץ גואנטנמו, שבו מוחזקים אנשי טליבאן ואל-קעידה על ידי צבא ארצות הברית, וטוען כי הראשון, שאמנם הוא פחות מפורסם, מפר בצורה בוטה יותר את החוק הבינלאומי. המאמר מתאר את חשיפת המתקן בעתירות המוקד להגנת הפרט, ואת שיטות החקירה והעינויים הנהוגות בו; והוא תוהה אם אין בישראל יותר ממתקן כליאה סודי אחד.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות