בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב המוקד להגנת הפרט
عر EN
כפתור חיפוש
תמונה ללא תיאור
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב
כתבי בי דין | תגובה | 09.06.2003
בג"ץ 8696/02, 10327/02 - שאהין ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית כתב תשובה מטעם המשיב
המדינה מבקשת להימנע מדיון עקרוני בנושא קיומו של מתקן כליאה סודי, בטענה שהעתירה כבר אינה אקטואלית מאחר ועם הזמן הועברו העותרים מהמתקן. לגופו של עניין היא טוענת כי השימוש במתקן מוגבל, ככלל, למקרים מיוחדים ולעצורים שאינם תושבי השטחים. בתקופת "חומת מגן" שימש המתקן, באופן זמני, גם למעצר תושבים של השטחים, אך כבר חזר לייעודו המקורי. בניגוד לטענותיה הקודמות, המדינה מודה כי גם כיום מוחזקים במתקן עצורים, אף כי בודדים. היא גם מפרטת את תנאי המעצר במתקן, ושבה ומדגישה כי הוא עומד בכל הסטנדרטים הנדרשים, וכי מרכז השליטה הצה"לי הונחה לאחרונה לדווח לפונים אליו על הימצאו של עצור במתקן זה. לפיכך, סודיות מיקומו של המתקן אינה גורעת, לטענתה, מאומה מזכויות העצור ומשפחתו.
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
המדינה מבקשת להימנע מדיון עקרוני בנושא קיומו של מתקן כליאה סודי, בטענה שהעתירה כבר אינה אקטואלית מאחר ועם הזמן הועברו העותרים מהמתקן. לגופו של עניין היא טוענת כי השימוש במתקן מוגבל, ככלל, למקרים מיוחדים ולעצורים שאינם תושבי השטחים. בתקופת "חומת מגן" שימש המתקן, באופן זמני, גם למעצר תושבים של השטחים, אך כבר חזר לייעודו המקורי. בניגוד לטענותיה הקודמות, המדינה מודה כי גם כיום מוחזקים במתקן עצורים, אף כי בודדים. היא גם מפרטת את תנאי המעצר במתקן, ושבה ומדגישה כי הוא עומד בכל הסטנדרטים הנדרשים, וכי מרכז השליטה הצה"לי הונחה לאחרונה לדווח לפונים אליו על הימצאו של עצור במתקן זה. לפיכך, סודיות מיקומו של המתקן אינה גורעת, לטענתה, מאומה מזכויות העצור ומשפחתו.
עדכונים קשורים
אין עידכונים מקושרים
מסמכים קשורים
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות