בג"ץ 3715/02 - חויל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשת העותרים לקביעת הוצאות משפט המוקד להגנת הפרט
חיפוש
בג"ץ 3715/02 - חויל ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' תגובה מטעם המשיבים לבקשת העותרים לקביעת הוצאות משפט
כתבי בי דין | תגובה | 08.05.2002
הצג
הדפסה הדפסה
שיתוף
אגב תגובתם לבקשת העותרים לקביעת הוצאות משפט מודים המשיבים במפורש כי בעת פנייתם הראשונה של העותרים אליהם העותר לא הוחזק בבית המעצר קישון. הם מוסיפים, כי ניתן היה להודיע על מקום הימצאו המדויק של העותר רק לאחר החזרתו לבית המעצר קישון. לטענתם, החזרתו לבית המעצר קישון נבעה משיקולי חקירה וללא קשר להגשת העתירה.
משפט ישראלי - מסמכים אחרים


משפט ישראלי - כתבי בי דין


משפט ישראלי - חקיקה


משפט ישראלי - פסיקה


משפט בינלאומי וזר - מסמכים אחרים


משפט בינלאומי וזר - אמנות וחקיקה


משפט בינלאומי וזר - פסיקה


ספרות - עדכונים


ספרות - פסיקה במבחן


ספרות - ספרים


ספרות - מאמרים


ספרות - שונות


ספרות - דוחות